Chứng minh rằng: `2x^2-mx-1=0` Luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Chứng minh rằng: `2x^2-mx-1=0`
Luôn có 2 nghiệm phân biệt.

2 bình luận về “Chứng minh rằng: `2x^2-mx-1=0` Luôn có 2 nghiệm phân biệt.”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Xét phương trình 2x^2-mx-1=0 (**) có : 
  Δ=(-m)^2-4.2.(-1)=m^2+8
  ** Ta có : m^2 $\geq$ 0 $\forall$ m∈R
  => m^2+8 $\geq$  8 >0 $\forall$ m∈R 
  Vì phương trình (**) có Δ >0 $\forall$ m∈R, suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
   

  Trả lời
 2. $\text{→ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{→ Ta có :}$
  $\text{2x² – mx – 1 = 0}$
  $\text{→ Δ = b² – 4ac = m² + 4 . 1 . 2 = m² + 8 > 0 ;( $\forall$ m ).}$
  $\text{⇒ Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.}$

  Trả lời

Viết một bình luận