để chuẩn bị cho lễ sinh nhật bác, các đoàn viên hai lớp 8a và 9a của trường thcs quỳnh nghĩa, tổ chức trồng 110 cây xanh. mỗi

để chuẩn bị cho lễ sinh nhật bác, các đoàn viên hai lớp 8a và 9a của trường thcs quỳnh nghĩa, tổ chức trồng 110 cây xanh. mỗi đoàn viên lớp 9a trồng 3 cây mỗi đoàn viên lớp 8a trồng 2 cây. biết rằng số đoàn viên lớp 9a nhiều hơn lớp 8a là 5 hs. tính số đoàn viên lớp 8a và 9a

2 bình luận về “để chuẩn bị cho lễ sinh nhật bác, các đoàn viên hai lớp 8a và 9a của trường thcs quỳnh nghĩa, tổ chức trồng 110 cây xanh. mỗi”

 1. Gọi x(đoàn viên)  là số đoàn viên lớp 8a (x thuộc N*)
   =>x+5 là số đoàn viên lớp 9a
  Số cây lớp 8a trồng được: 2x
  Số cây lớp 9a trồng được: 3(x+5)
  Theo đề bài ta có: 3(x+5)+2x=110
                        <=>3x +15 + 2x=110
                        <=>5x+15=110
                        <=>x=(110-15):5=19
  Vậy số đoàn viên lớp 8a là 19 đoàn viên
  Số đoàn viên lớp 9a là 19+5=24 đoàn viên

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Số đoàn viên lớp 9a là:24 đoàn viên
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x(đoàn viên)  là số đoàn viên lớp 8a (x thuộc N*)
   =>x+5 là số đoàn viên lớp 9a
  Số cây lớp 8a trồng được: 2x
  Số cây lớp 9a trồng được: 3(x+5)
  Theo đề bài ta có: 3(x+5)+2x=110
                        <=>3x +15 + 2x=110
                        <=>5x+15=110
                        <=>x=(110-15):5=19
  Vậy số đoàn viên lớp 8a là 19 đoàn viên
  $\text{@ace2010}$

  Trả lời

Viết một bình luận