Điều kiện 2 đường thẳng cắt nhau tại trục hoành là gì vậy mấy bạn ?

Điều kiện 2 đường thẳng cắt nhau tại trục hoành là gì vậy mấy bạn ?

1 bình luận về “Điều kiện 2 đường thẳng cắt nhau tại trục hoành là gì vậy mấy bạn ?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới