Đồ thị của hàm số y = 4 – 3x và đồ thị hàm số y = 3x – 4 là hai đường thẳng A. cắt nhau B. song song C. trùng nhau D. vu

Đồ thị của hàm số y = 4 – 3x và đồ thị hàm số y = 3x – 4 là hai đường thẳng
A. cắt nhau
B. song song
C. trùng nhau
D. vuông gócViết một bình luận

Câu hỏi mới