đt y=(3m-2)x+13 có hệ số góc a=4 tìm gtrị m giải giúp e ạ

đt y=(3m-2)x+13 có hệ số góc a=4 tìm gtrị m
giải giúp e ạ

1 bình luận về “đt y=(3m-2)x+13 có hệ số góc a=4 tìm gtrị m giải giúp e ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a = 4 => 3m – 2 = 4
  =>           3m     =  4 + 2
  =>              3m   = 6
  =>                m   =6 : 3
  =>                m = 2 
    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới