Gấpppppppppppppp Giải BT bằng cách lập hpt : 1 người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km.sau đó 1 giờ 30 phút một n

Gấpppppppppppppp
Giải BT bằng cách lập hpt : 1 người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km.sau đó 1 giờ 30 phút một người đi xe máy cũng đi từ A đến B sớm hơn 1 giờ.Tính vận tốc của mỗi xe,biết rằng vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạpViết một bình luận

Câu hỏi mới