giá trị lớn nhất của biểu thức căn x/ căn x-1(giúp với,ko khó lắm,đúng ko?

giá trị lớn nhất của biểu thức căn x/ căn x-1(giúp với,ko khó lắm,đúng ko?Viết một bình luận