GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH: 1 vòi nước A chảy vào bể và 1 vòi B tháo nước trong bể. Nếu bể cạn, cùng 1 lúc m

GiẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH: 1 vòi nước A chảy vào bể và 1 vòi B tháo nước trong bể. Nếu bể cạn, cùng 1 lúc mở cả 2 vòi thì trong 5 giờ chảy được 2/7 bể. Nếu mở vòi A chảy trong 3 giờ sau đó vòi A ngừng hoạt động, vòi B chảy trong 2 giờ thì lượng nước trong bể còn lại là 11/35 bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì vòi A chảy đầy bể (đang cạn) và vòi B chảy cạn bể (đang đầy) trong bao lâu.Viết một bình luận

Câu hỏi mới