Giải bằng phương pháp cộng đại số 10) 8x-7y=5 12x+13y=-8 13) 3a-5b=31 6a+b=7 Giúp e cần gấp lắm ạ

Giải bằng phương pháp cộng đại số
10)
8x-7y=5
12x+13y=-8
13)
3a-5b=31
6a+b=7
Giúp e cần gấp lắm ạViết một bình luận

Câu hỏi mới