Giải bằng phương pháp cộng đại số 11) 7a+4b=-1 5a-4b=-5 12) 4a-3b=4 -6a+7b=4 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp lắm ạ

Giải bằng phương pháp cộng đại số
11)
7a+4b=-1
5a-4b=-5
12)
4a-3b=4
-6a+7b=4
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp lắm ạViết một bình luận

Câu hỏi mới