Giải bằng phương pháp cộng đại số Giúp em với ạ em cần gấp lắm ạ a)x căn 2-3y=1 2x+y căn 2=-2

Giải bằng phương pháp cộng đại số
Giúp em với ạ em cần gấp lắm ạ
a)x căn 2-3y=1
2x+y căn 2=-2Viết một bình luận

Câu hỏi mới