giải các phương trình sau căn 2x-1=căn 5

giải các phương trình sau
căn 2x-1=căn 5

2 bình luận về “giải các phương trình sau căn 2x-1=căn 5”

 1. Giải đáp:
   S={3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{2x-1}=sqrt{5}    (ĐK:x>=1/2)
  => (\sqrt{2x-1})^2=(sqrt{5})^2
  <=> 2x-1=5
  <=> 2x=6
  <=> x=3(t.m)
  Vậy S={3}
  $#<33$

  Trả lời
 2. DK: $x\ge \dfrac12$
  $\sqrt{2x-1}=\sqrt{5}$
  $\Rightarrow \left(\sqrt{2x-1}\right)^2=\left(\sqrt{5}\right)^2$
  $\Leftrightarrow2x-1=5 \\ \Leftrightarrow 2x=6 \\ \Leftrightarrow x=3(tm)$
  Vậy pt có nghiệm duy nhất $x=3$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới