giải câu tìm tọa độ gđ của y= x mũ 2 phần 4 và y= 2x-3 hộ mk nha

giải câu tìm tọa độ gđ của y= x mũ 2 phần 4 và y= 2x-3 hộ mk nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới