Giải giúp t vs ạ Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi đi ngược trở về A ngay.

Giải giúp t vs ạ
Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi đi ngược trở về A ngay. Thời gian kể từ lúc đi cho đến lúc về là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của dòng nước, biết vận tốc thực của ca nô là 12km/h.Viết một bình luận

Câu hỏi mới