giải giúp tớ bài này với ạ : Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m nếu tăng chiều dài lên 3m chiều rộng giảm đi 1

giải giúp tớ bài này với ạ : Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m nếu tăng chiều dài lên 3m chiều rộng giảm đi 1m thì diện tích giảm 57m vuông . Tính diện tích hcn đã cho
Giai vote 5 sao + tlhn ạViết một bình luận

Câu hỏi mới