Giải hệ phương trình a)2x-3y=-4 4x+3y=7 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ (nhân lên phương trình luôn ạ )

Giải hệ phương trình
a)2x-3y=-4
4x+3y=7
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ (nhân lên phương trình luôn ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới