Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 50%x+60%y=480 30%x+30%y=475 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
50%x+60%y=480
30%x+30%y=475
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới