Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số c)3x+4y=26 -5x+3y=5 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
c)3x+4y=26
-5x+3y=5
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới