giải hệ phương trình sau bằng phương pháp ẩn phụ |x|+4|y|=18 và 3|x|+|y|=10 m.n ơi giúp em với t.tttt

giải hệ phương trình sau bằng phương pháp ẩn phụ
|x|+4|y|=18 và 3|x|+|y|=10
m.n ơi giúp em với t.ttttViết một bình luận

Câu hỏi mới