Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số b)2x+5y=8 2x-3y=0 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số
b)2x+5y=8
2x-3y=0
Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

2 bình luận về “Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số b)2x+5y=8 2x-3y=0 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ”

 1. Giải đáp:
  (x;y)=(3/2;1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  {(2x+5y=8),(2x-3y=0):}
  <=>{(8y=8),(2x-3y=0):}
  <=>{(y=1),(2x=3*1):}
  <=>{(y=1),(x=3/2):}
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(3/2;1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới