Giải hệ phương trình { x + y = 300 ( x + 100 ) ( y – 1) = xy

Giải hệ phương trình
{ x + y = 300
( x + 100 ) ( y – 1) = xyViết một bình luận

Câu hỏi mới