giải hệ pt: $\left \{ {{3x-2y=9} \atop {x+2=4}} \right.$

giải hệ pt:
$\left \{ {{3x-2y=9} \atop {x+2=4}} \right.$

1 bình luận về “giải hệ pt: $\left \{ {{3x-2y=9} \atop {x+2=4}} \right.$”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   {(3x-2y=9),(x+2y=4):}
  ⇔ {(4x=13),(x+2y=4):}
  ⇔ {(x={13}/4),({13}/4+2y=4):}
  ⇔ {(x={13}/4),(2y=3/4):}
  ⇔ {(x={13}/4),(y=3/8):}
  Vậy nghiệm hệ phương trình là:(13/4;3/8)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới