Giải phương trình 106000+102000+11400(x-30)=282957 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

Giải phương trình
106000+102000+11400(x-30)=282957
Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

1 bình luận về “Giải phương trình 106000+102000+11400(x-30)=282957 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới