Giải phương trình 80x+20.70% x=42300000 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

Giải phương trình
80x+20.70% x=42300000
Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ

2 bình luận về “Giải phương trình 80x+20.70% x=42300000 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ”

 1. 80x+20.70%x=42300000
  <=>80x+20*70/100x=42300000
  <=>80x+20*0,7x=42300000
  <=>80x+14x=42300000
  <=>94x=42300000
  <=>x=42300000:94
  <=>x=450000
  Vậy x=450000
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  S={450 000}
  Lời giải:
   80x+20.70%x=42300000
  <=>x.(80+14)=42300000
  <=>80x+14x=42300000
  <=>94x=42300000
  <=>x=450 000
  Vậy S={450 000}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới