Giải tam giác ABC vuông tại C, biết a, AB=9cm, góc A=45°

Giải tam giác ABC vuông tại C, biết
a, AB=9cm, góc A=45°

1 bình luận về “Giải tam giác ABC vuông tại C, biết a, AB=9cm, góc A=45°”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\triangle ABC$ vuông ở C , có hat{A} = 90^o
  ⇔ $\triangle ABC$ vuông cân ở C
  ⇔  $\begin{cases} \hat{A} = \hat{B} = 45^o \\ AC=BC\\ \end{cases}$
  Áp dụng định lý Pytago vào $\triangle ABC$ vuông ở C 
  AB^2 = AC^2 + BC^2
  ⇔ 2AC^2 = 81 ⇔ AC = BC = (9sqrt{2})/2 (cm).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới