giải toán: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m và giữ nguyên chiều dài thì khu vườn trở

giải toán: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m và giữ nguyên chiều dài thì khu vườn trở thành hình vuông. Tính các kích thuớc của khu vườn lúc ban đầuViết một bình luận