Giúp e với ạ e cần gấp ạ cám ơn ạ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số b)0,1x+0,2y=0,3 3x+y=5

Giúp e với ạ e cần gấp ạ cám ơn ạ
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
b)0,1x+0,2y=0,3
3x+y=5

2 bình luận về “Giúp e với ạ e cần gấp ạ cám ơn ạ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số b)0,1x+0,2y=0,3 3x+y=5”

 1. Giải đáp: x = 1.4
               y = 0.8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x + 6y = 9                 3x + 6y = 9            3x + 6 * 0.8 =9              3x + 4.8 = 9
                          <=>                        <=>                              <=> 
  3x + y   = 5                 5y = 4                     y = 0.8                           y = 0.8
            3x = 4.2                    x = 1.4
  <=>                      <=>     
            y = 0.8                      y = 0.8
   Vậy hệ pt có tập nghiệm (x;y) là (1.4;0.8)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới