Giúp em vs ạ, mai em thi học kì rồi :(( Cho HSBN `y=(m-5)x-2` `(d)` `a//` Vẽ đồ thị hàm số khi `m=4` `b//` Tìm `m` để `d` cắt

Giúp em vs ạ, mai em thi học kì rồi :((
Cho HSBN `y=(m-5)x-2` `(d)`
`a//` Vẽ đồ thị hàm số khi `m=4`
`b//` Tìm `m` để `d` cắt đường thẳng `y=2x+4` tại 1 điểm trên trục hoành.

1 bình luận về “Giúp em vs ạ, mai em thi học kì rồi :(( Cho HSBN `y=(m-5)x-2` `(d)` `a//` Vẽ đồ thị hàm số khi `m=4` `b//` Tìm `m` để `d` cắt”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới