Giúp mình trả lời 2 câu này ạ Câu 4 : cho tam giác ABC , các đường cao AH , BK cắt nhau tại E . Chứng minh rằng : A) các điể

Giúp mình trả lời 2 câu này ạ
Câu 4 : cho tam giác ABC , các đường cao AH , BK cắt nhau tại E . Chứng minh rằng :
A) các điểm C , H , E , K cùng thuộc 1 đường tròn
B) HKB = HAB (hai góc bằng nhau)

1 bình luận về “Giúp mình trả lời 2 câu này ạ Câu 4 : cho tam giác ABC , các đường cao AH , BK cắt nhau tại E . Chứng minh rằng : A) các điể”

 1. a) tứ giác CHEK có:
  ∠EHC=∠EKC=90
  =>∠EHC+∠EKC=90+90=180
  =>CHEK nội tiếp đường tròn
  Hay C,H,E,K cùng thuộc một đường tròn
  b)tứ giác AKHB có:
  ∠AHB=∠AKB=90 
  =>AKHB nội tiếp đường tròn (2 góc bằng nhau cùng chắn 1 cung)
  =>∠BKH và ∠BAH là góc nội tiếp cùng chắn cung BH
  =>∠BKH = ∠BAH
  Hay ∠HKB = ∠HAB (đpcm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới