Hai đội công nhân xây dựng nếu làm chung thì mất 9 ngày sẽ làm xong một công trình . Mỗi ngày, đội thứ nhất làm nhanh gấp 3 l

Hai đội công nhân xây dựng nếu làm chung thì mất 9 ngày sẽ làm xong một công trình . Mỗi ngày, đội thứ nhất làm nhanh gấp 3 lần đội thứ 2 . Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội làm mất bao lâu ?

1 bình luận về “Hai đội công nhân xây dựng nếu làm chung thì mất 9 ngày sẽ làm xong một công trình . Mỗi ngày, đội thứ nhất làm nhanh gấp 3 l”

 1. Giải đáp:
   12 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong 1 ngày, 2 đội lm đc: 1 : 9 = 1/9 C
   Ta có sơ đồ
  Đội 1: |–––|–––|–––| |
                                 |     1/9 CV
  Đội 2: |–––|              |
    Giá trị 1 phần :1/9 : ( 3 + 1 ) = 1/36
     Nếu lm riêng thì đội 1 lm trong 1 ngày đc : 1/36 x 3 = 1/12 CV
     Đội 1 lm mất : 1 : 1/12 = 12 ngày

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới