hai đội công nhân cùng làm chung một công việc nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong công việc nếu làm riêng thì đội 1

hai đội công nhân cùng làm chung một công việc nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong công việc nếu làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc chậm hơn đội 2 là 9 ngày Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày

1 bình luận về “hai đội công nhân cùng làm chung một công việc nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong công việc nếu làm riêng thì đội 1”

 1. Giải đáp:
  Đội 1 làm riêng hoàn thành công việc trong 18 ngày
  Đội 2 làm riêng hoàn thành công việc trong 9 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi: số ngày đội 1 làm riêng hoàn thành công việc là x(x\inNN^**)
         số ngày đội 2 làm riêng hoàn thành công việc là y(y\inNN^**)
  1 ngày đội 1 hoàn thành 1/x (công việc)
  1 ngày đội 2 hoàn thành 1/y (công việc)
  =>1 ngày cả hai đội làm được 1/x+1/y (công việc)
  Theo bài ra ta có:
  Nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong công việc =>1/x+1/y=1/6 (1)
  Nếu làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc chậm hơn đội 2 là 9 ngày
  =>x-y=9 (2)
  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
  $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{6}(1)\\x-y=9(2)  \end{cases}$
  Từ (2)=>y=x-9 thế vào (1) ta được:
  1/x+1/{x-9}=1/6
  <=>{x-9+x}/{x(x-9)}=1/6
  =>6.(2x-9)=x(x-9)
  <=>12x-54=x^2-9x
  <=>x^2-21x+54=0
  <=>(x-18)(x-3)=0
  <=>$\left[\begin{matrix} x=18\\ x=3\end{matrix}\right.$
  Với x=18=>y=9 (thỏa mãn)
  Với x=3=>y=-6 (không thỏa mãn)
  Vậy: Đội 1 làm riêng hoàn thành công việc trong 18 ngày
         Đội 2 làm riêng hoàn thành công việc trong 9 ngày
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới