Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa đỉêm Á và B cách nhau 130km và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết xe đ

Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa đỉêm Á và B cách nhau 130km và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết xe đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là 5 km
GIẢI TỪ TỪ RA NHAViết một bình luận

Câu hỏi mới