Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 36 km, khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau và gặp nhau ở một điểm cách A là 20k

Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 36 km, khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau và gặp nhau ở một điểm cách A là 20km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vận tốc nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi người.

1 bình luận về “Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 36 km, khởi hành cùng một lúc ngược chiều nhau và gặp nhau ở một điểm cách A là 20k”

Viết một bình luận