hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O cắt nhau tại A. a, CM 4 điểm A,B,O,C thuộc 1 đường tròn

hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O cắt nhau tại A. a, CM 4 điểm A,B,O,C thuộc 1 đường tròn

2 bình luận về “hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O cắt nhau tại A. a, CM 4 điểm A,B,O,C thuộc 1 đường tròn”

 1. Xét $\triangle$ OBA vuông tại B, cạnh huyền OA
             => 3 điểm O, B, A thuộc đường tròn đường kính OA (1)
  Xét $\triangle$ OAC vuông tại C, cạnh huyền OA
             => 3 điểm O, A, C thuộc đường tròn đường kính OA (2)
  Từ (1) (2)
             => 4 điểm A, B, C, O cùng thuộc 1 đường tròn đường kính OA
  ___________________________
   

  Trả lời
 2. Ta có: triangle ABO vuông tại B => triangle ABO nội tiếp đường tròn đường kính AO (1)
  Lại có: triangle ACO vuông tại C => triangle ACO nội tiếp đường tròn đường kính AO (2)
  Từ (1) và (2)=> A,B,C,O cùng thuộc đường tròn đường kính AO
   #ligant

  hai-tiep-tuyen-tai-b-va-c-cua-duong-tron-o-cat-nhau-tai-a-a-cm-4-diem-a-b-o-c-thuoc-1-duong-tron

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới