Hàm số y=(m-1)x+3 đồng biến trên R khi

Hàm số y=(m-1)x+3 đồng biến trên R khi

2 bình luận về “Hàm số y=(m-1)x+3 đồng biến trên R khi”

Viết một bình luận