hướng dẫn chiến dịch mùa xuân là tết trồng cây hai lớp 91 92 cùng nhau hoàn thành công việc trồng cây hết 2 giờ trong quy trì

hướng dẫn chiến dịch mùa xuân là tết trồng cây hai lớp 91 92 cùng nhau hoàn thành công việc trồng cây hết 2 giờ trong quy trình thực hiện mỗi giờ lớp 91 thục hiện công việc gấp đôi lớp 92. hỏi nếu làm riêng 1 mình thì mỗi lớp cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việcViết một bình luận

Câu hỏi mới