khi cạnh của 1 hình lập phương gấp lên 4 lần thì thể tích gấp lên bao nhiêu lần

khi cạnh của 1 hình lập phương gấp lên 4 lần thì thể tích gấp lên bao nhiêu lần

2 bình luận về “khi cạnh của 1 hình lập phương gấp lên 4 lần thì thể tích gấp lên bao nhiêu lần”

 1. gọi độ dài của cạnh hình lập phương là: a 
  thể tích hình lập phương là: a^3
  độ dài của cạnh hình lập phương khi gấp 4 lần là: 4a
  thể tích của hình lập phương khi cạnh gấp 4 lần là
  (4a)^3=64a^3
  Vậy khi cạnh của 1 hình lập phương gấp lên 4 lần thì thể tích gấp lên 64 lần

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích hình lập phương khi tăng là:
  (4a)^3=64a^3(đơn vị diện tích)
  Thể tích hình lập phương lúc đầu là:
  a^3
  Vậy khi cạnh 1 hình lập phương tăng 4 lầ thì thể tích tăng 64 lần

  Trả lời

Viết một bình luận