Không sử dụng máy tính, hãy so sánh `5` và `3\root[3]{4}`.

Không sử dụng máy tính, hãy so sánh `5` và `3\root[3]{4}`.

2 bình luận về “Không sử dụng máy tính, hãy so sánh `5` và `3\root[3]{4}`.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới