$\left \{ {{2x-y=4} \atop {x+3y=9}} \right.$

$\left \{ {{2x-y=4} \atop {x+3y=9}} \right.$

2 bình luận về “$\left \{ {{2x-y=4} \atop {x+3y=9}} \right.$”

 1. $\begin{cases} 2x-y=4\\\\x+3y=9 \end{cases}$
  $\leftrightarrow$ $\begin{cases} 2x-y=4(1)\\\\2x+6y=18(2) \end{cases}$
  Lấy (2)-(1)
  -> $7y=14$
  $\leftrightarrow y=2$
  -> $x=3$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x,y)=(3,2)
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới