Mọi người giúp em bài này với ạ Biết đồ thị hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm -3 Hãy xác định hàm số trong mỗi trư

Mọi người giúp em bài này với ạ
Biết đồ thị hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm -3 Hãy xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau:
a,Có hệ số a = 2
b,Song song với đường thẳng y = 3x + 1
#Vote5SaovaCTLHNViết một bình luận

Câu hỏi mới