Một chiếc thuyền khởi hành từ bến A lúc 7h để đi về bến sông B cách nhau 100km. Đến 10h45′, 1 cano cũng đi từ bến sông A về B

Một chiếc thuyền khởi hành từ bến A lúc 7h để đi về bến sông B cách nhau 100km. Đến 10h45′, 1 cano cũng đi từ bến sông A về B và bắt kịp thuyền tại C cách bến B là 75km. Tính vận tốc của thuyền, biết rằng vận tốc của cano lớn hơn vận tốc của thuyền là 15km/h
lập luận rõ ra giúp mình được k ạ , mình cần gấp

1 bình luận về “Một chiếc thuyền khởi hành từ bến A lúc 7h để đi về bến sông B cách nhau 100km. Đến 10h45′, 1 cano cũng đi từ bến sông A về B”

 1. Gọi vận tốc của thuyền là x(km//h)     ĐK: x>0
         vận tốc của cano là: x+15(km//h)
  Quãng đường sông AC là: 100-75=25(km)
  Thời gian của thuyền đi từ A đến B là: 25/x(h)
  Thời gian của cano đi từ B đến C là: 25/(x+5)(h)
  chiếc thuyền khởi hành từ bến A lúc 7h để đi về bến sông B cách nhau 100km, đến 10h45 phút , 1 cano cũng đi từ bến sông A về B và bắt kịp thuyền tại C.
  => 10h45 phút – 7h=3h45 phút.
  Đổi 3h45 phút =3,75h
  Theo bài ra, ta có phương trình sau:
  =>25/x=25/(x+15)+3,75 
  <=>25(x+15)=25x+3,75x(x+15)
  <=>2500x+37500=375x^2+8125x
  <=>375x^2+8125x-37500=2500x
  <=>375x^2+5625x-37500=0
  <=> $\left[\begin{matrix} x=5(tm)\\ x=-20(ktm)\end{matrix}\right.$
  Vậy vận tốc của thuyền là 5km//h 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới