Một hình nón có đường sinh = 12cm. Bán kính đáy = 5cm. Tìm chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích đáy, diện tích toàn phầ

Một hình nón có đường sinh = 12cm. Bán kính đáy = 5cm. Tìm chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích đáy, diện tích toàn phần, thể tích.

1 bình luận về “Một hình nón có đường sinh = 12cm. Bán kính đáy = 5cm. Tìm chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích đáy, diện tích toàn phầ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $l=12(cm), r=5(cm)$
  Chiều cao nón:
  $h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{12^2-5^2}=\sqrt{119}(cm)$
  Diện tích xung quanh:
  $S_{xq}=\pi r l=60 \pi (cm^2)$
  Diện tích toàn phần:
  $S_{tp}=\pi r l + \pi r^2=85 \pi (cm^2)$
  Thể tích:
  $V=\dfrac{1}{3} \pi r^2 h=\dfrac{25\sqrt{119}}{3}\pi(cm^3).$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới