Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.

Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.

2 bình luận về “Một hình thang có diện tích 108cm vuông, chiều cao 9cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết độ dài đáy bé bằng 5/7 đáy lớn.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng chiều dài của đáy bé và đáy lớn là:
  108 x 2 : 9=24(cm)
  Gọi đáy lớn là: a
         đáy bé là:b
  Theo bài ra ta có:
  b = 5/7 a
  Mà a+b = 24
  =>a+5/7a = 24
  =>12/7 a=24
  =>a= 14(cm)
  =>b= 24 – 14 = 10(cm)
  Vậy đáy lớn là: 14cm
         đáy bé là: 10cm
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Tổng chiều dài đáy lớn và đáy bé là:}$ 
  $\text{108×2:9 =24 (cm)}$ 
  $\text{Tổng số phần bằng nhau chiều dài đáy lớn và đáy bé là}$ 
  $\text{5+7 = 12 (phần)}$ 
  $\text{Chiều dài mỗi phần là }$ 
  $\text{24:12 =2 (cm)}$ 
  $\text{Chiều dài đáy bé là}$ 
  $\text{5×2 =10 (cm)}$ 
  $\text{Chiều dài đáy lớn là}$ 
  $\text{7×2 =14 (cm)}$ 
  ĐS: Đáy bé 10cm, đáy lớn 14cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới