một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m, diện tích lối

một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m, diện tích lối đi là 144 $m^{2}$ . Tính diện tích mảnh vườn

1 bình luận về “một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m, diện tích lối”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m)
              Điều kiện: x>0 
  + Vì chiều dài hơn chiều rộng là 10m nên chiều rộng mảnh vườn là: x-10 (m)
  + Diện tích mảnh vườn là: x(x-10)=x^2-10x
  + Vì người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thì diện tích lối đi là 144m^2 nên diện tích phần vườn còn lại là: 
  (x-4)(x-10-4)=x^2-10x-144
  ⇔ (x-4)(x-14)=x^2-10x-144
  ⇔ x^2-18x+56-x^2+10x=-144
  ⇔ -8x=-200
  ⇔ x=25(tm)
  → Diện tích mảnh vườn là: 25×(25-10)=25×15=375 (m^2)
  Vậy diện tích mảnh vườn là 375m^2

  mot-khu-vuon-hinh-chu-nhat-co-chieu-dai-hon-chieu-rong-la-10m-nguoi-ta-lam-mot-loi-di-ung-quanh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới