một lớp học có 40 học sinh được chia thành các nhóm mỗi nhóm có số học sinh như nhau. Nếu ta giảm đi hai nhóm thì mỗi nhóm sẽ

một lớp học có 40 học sinh được chia thành các nhóm mỗi nhóm có số học sinh như nhau. Nếu ta giảm đi hai nhóm thì mỗi nhóm sẽ tăng 1 học sinh so với cách chia nhóm ban đầu . Hỏi lúc đầu chia bao nhiếu nhóm và mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh .Viết một bình luận