một mảnh vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng là 3m . Nếu tăng chiều dài thêm 4m và chiều rộng thêm 2m thì diện tích mảnh vườ

một mảnh vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng là 3m . Nếu tăng chiều dài thêm 4m và chiều rộng thêm 2m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 44m vuông . Tính diện tích mảnh vườn hcn ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới