một người đi xe máy từ A đến B hết 3 giờ. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 6km/ giờ. nên thời gian về ít hơn t

một người đi xe máy từ A đến B hết 3 giờ. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 6km/ giờ. nên thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường ABViết một bình luận

Câu hỏi mới