Một quả bóng được thả từ độ cao 10m xuống đất. Cứ mỗi lần chạm đất, nó nẩy lên được 3/5 độ cao trước đó. Hỏi sau lần chạm đất

Một quả bóng được thả từ độ cao 10m xuống đất. Cứ mỗi lần chạm đất, nó nẩy lên được 3/5 độ cao trước đó. Hỏi sau lần chạm đất thứ ba quả bóng nẩy lên độ cao bao nhiêu mét? Đúng lần chạm đất thứ ba, quả bóng đã đi được quãng đường dài bao nhiêu mét?Viết một bình luận

Câu hỏi mới