Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 75m . Quãng dường S(m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) b

Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 75m . Quãng dường S(m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức S=a.$t^{2}$ . Biết rằng sau 2 giây thì vật đó còn cách mặt đất 63m
a) Tính giá trị của a
b) Hỏi sau bao lâu thì vật đó chạm đấtViết một bình luận

Câu hỏi mới