Mua 6 kg đều đi thì được 90.000đ hỏi mua và 14 kg thì được bao nhiêu nghìn đồng

Mua 6 kg đều đi thì được 90.000đ hỏi mua và 14 kg thì được bao nhiêu nghìn đồngViết một bình luận

Câu hỏi mới